Home Nieuws en Agenda Statuten Het bestuur Notulen / verslagen De Wei Fotogallerij Links Contact UPDATE 15-05-13
Blauwestad ligt in een zeldzaam mooi en karakteristiek gebied: het Groningse Oldambt beroemd om zijn eindeloze vruchtbare akkers, monumentale boerderijen, weidse uitzichten, hoge luchten en schitterende wolkenpartijen.  Blauwestad is gelegen aan het Oldambtmeer zo groot als de Reeuwijkse plassen of het Sneekermeer. Naast het meer is er ook nog eens zo’n 350 hectare nieuw natuurgebied aanwezig. Met inbegrip van het meer en de al aanwezige natuurgebieden is er een schitterend natuurgebied ontstaan van circa 2000 hectare. Recreatie, wonen en natuur komen hier samen. In Blauwestad zijn verschillende woongebieden aanwezig. Het woongebied De Wei is het meest verbonden met het water. Lange landtongen, gescheiden door rechte, beschoeide kanalen, zorgen voor een typisch Hollands lijnenspel. De inspiratie voor de inrichting van De Wei komt dan ook uit Giethoorn. De bewoners van De Wei hebben zich verenigd en is er op 25 maart 2011 de “Bewonersvereniging De Wei Blauwestad” opgericht. Het doel van de vereniging is de belangenbehartiging van de leden voor zover deze belangen een gemeenschappelijk karakter hebben en bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid, inrichting en veiligheid van de woonomgeving De Wei en aangrenzende omgeving in en rondom Blauwestad. Tevens treedt de vereniging op als gesprekspartner in aangelegenheden richting publieke en private partijen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van informatie aan leden en aspirant leden en het behartigen van de collectieve belangen. Het bestuur van de vereniging voert regelmatig gesprekken met en heeft periodiek overleg met de organisatie van Blauwestad en de gemeente. Ook wil de vereniging activiteiten ondersteunen voor de samenhang in de buurt; alles in de ruimste zin des woords.Je kan lid worden van de vereniging als je een natuurlijke persoon bent die (gedeelde) eigenaar is van één of meer kavels dan wel woningen in het woongebied "De Wei" in Blauwestad. Om de geografische spreiding van bestuursleden over het woongebied te bevorderen bestaat het bestuur uit bij voorkeur één en maximaal twee bestuursleden per straat. Hiermee bedoelen we alle straten in De Wei: Meerkoet, Watersnip, Leeuwerik, Grutto, Kievit en Kiekendief. Leven er vragen of wil je iets kwijt, dan kun je één van de bestuursleden benaderen. We horen graag van u en wensen u veel woonplezier in De Wei !
Dit is de officiële website van Bewonersvereniging De Wei Blauwestad te Groningen. © 2014 Bewonersvereniging De Wei Blauwestad.              Made by Data Universal
UPDATE 15-05-13 BESCHOEING        De Wei Nieuwe Notulen